MÁSIK TV

Képviselő-testületi ülés Dombóvár 2017. április 27.

élő adás itt ...click...


Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry Termében
2017. április 27-én 14,00 órakor kezdődő
rendes ülésének tervezett napirendi pontjai:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. Állami fenntartású köznevelési intézmények vezetésére benyújtott pályázatok véleményezése - Rajkóné Kiss Ágnes pályázata - Bükösdi Olga pályázata - Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiuma beiskolázási tájékoztatója

3. A Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulást érintő döntések - Ignác utca 17. Kft. véleménye - Alisca Bau Zrt. levele - Deák Ügyvédi Iroda (dr. Bakó Zoltán) véleménye - Miniszterelnökségi (KFF) álláspont a szerződésmódosításról

4. Az újdombóvári őszi fesztivál támogatása

5. A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület beszámolója a 2017. január 1. napjától 2017. április 20. napjáig tartó időszakban végzett tevékenységéről, valamint gazdálkodásáról - Elszámolás - Támogatási igény - Programterv

6. Dombóvári úszóegyesületek uszodahasználatának támogatása

7. A Dombóvári Focisuli Egyesület számára az önkormányzati ingatlanokat érintő TAO-s fejlesztési beruházásaihoz önerő biztosítása

8. Támogatás biztosítása a Tinódi Ház Nonprofit Kft. részére Experidance Produkció szervezéséhez

9. Az önkormányzat legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok 2016. évi beszámolója, a Tinódi Ház Nonprofit Kft. és a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve

Beszámolók: Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. - Dombó-Média Kft. - Tinódi Ház Nonprofit Kft. - Dombó-Land Kft. - Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. - ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft.

Üzleti tervek: Tinódi Ház Nonprofit Kft. - Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.

10. Tájékoztató a köztemetők 2016. évi üzemeltetéséről
11. A Pannónia utca 5. szám alatti lakóépület keleti és nyugati homlokzatának hőszigetelése

12. A Dombó-Land Kft. ügyvezetőjének felmentvénye

13. Hat vár hat rád 2017

14. Együttműködési megállapodás megkötése \\\"Aranycsapat\\\" településekkel

15. Együttműködési megállapodás megkötése kiemelt dombóvári vállalkozásokkal

16. Az önkormányzat beszállítóinak értékelése

17. Reklámfelületek értékesítése

18. Pályázat kiírása szociális kaszálás igénybevételére

19. A Szekszárdi Szakképzési Centrum átszervezésének véleményezése

20. Az egészségügyi alapellátást érintő döntések

21. A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 29/2015. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

22. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

23. Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása - Előterjesztés melléklete - Rendeletmódosítás melléklete

24. Ingatlanvásárlási igény a Tavasz utcában, és ehhez kapcsolódóan a vagyonrendelet módosítása

25. A Szuhay Sportcentrum eresz aljának javítási munkálatai

26. Az önkormányzat jó hírnevének védelme érdekében történő igényérvényesítés

Képviselői interpellációk

Zárt ülés:

27. Döntés a \\\"Dombóvári útkereszteződések közmű felújítása, úthelyreállítással\\\" elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről

élő adás itt ...click...

 

 

© MÁSIKTV Dombóvár 2007-2008 ::: i n f o [kukuc] m a s i k t v . h u ::: impresszum