MÁSIK TV

MásikTV / HÍREK

Képviselőtesületi ülés 2008. november 25. 4. rész
2008.11.25

Dombóvár Város Önkormányzatának 2008. november 25-i képviselőtesületi ülésének 4. része.

Tárgyalt napirendi pontok:

1. A 4570 hrsz.-ú ingatlan (Radnóti u.) telekhatár-rendezési ügye

2. Gyár u. 16. szám alatti ingatlan használatának átengedése

3. Ingatlanok tulajdonosváltozásához hozzájárulás

4. Az önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervének módosítása

5. Dombóvár Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetési koncepciója

6. Tájékoztató a Jóléti Szolgálat Alapítványnál folyó, az Országos Foglalkoztatási
Közalapítvány által támogatott "Tiszta munka" projekt végrehajtásáról

7. Beszámoló a járdaprogram végrehajtásáról

8. Tájékoztató a 2008/2009. tanév indításáról

9. Tájékoztató a 2007. évi állami hozzájárulások és támogatások elszámolásának
szabályszerűségi vizsgálatáról

10. Tájékoztató az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről

11. Németh István interpellációja - kérdése

12. Patay Vilmos interpellációja - kérdései

13. Kovács János interpellációja - kérdése

A 4570 hrsz.-ú ingatlan (Radnóti u.) telekhatár-rendezési ügye /1516

Gyár u. 16. szám alatti ingatlan használatának átengedése /1554

Ingatlanok tulajdonosváltozásához hozzájárulás /1451

Az önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervének módosítása /1541

Dombóvár Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetési koncepciója /1618

Tájékoztató a Jóléti Szolgálat Alapítványnál folyó, "Tiszta Munka" projekt végrehajtásáról /1531

Tájékoztató a Jóléti Szolgálat Alapítványnál folyó "Tiszta Munka" projekt végrehajtásáról 2. /1433

Beszámoló a járdaprogram végrehajtásáról /1539

Tájékoztató a 2008/2009. tanév indításáról /1429

Tájékoztató a 2007. évi áll-i hozzájárulások támogatások elszámolásának szabályszerűségi vizsgálat /1419

Tájékoztató az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről /1482

Németh István interpellációja - kérdése /1328

Patay Vilmos interpellációja - kérdései /1425

Kovács János interpellációja - kérdése /1464

Kovács János interpellációja - kérdése 2. /1444

Név ajánlása az Új nonprofit Kft. felügyelő-bizottságába /1411

Befejezés /1290

HÍREK id 748
nézve 28664

AJÁNLOM ISMERŐSÖMNEK AZ ANYAGOT . . .

 

VISSZA

Képviselőtesületi ülés 2008. november 25. 4. rész

VISSZA

 

fórumhozzászólások ...

): ... nincs találat ... ):

 

VISSZA

 

! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
 

© MÁSIKTV Dombóvár 2007-2008 ::: i n f o [kukuc] m a s i k t v . h u ::: impresszum