MÁSIK TV

MásikTV / HÍREK

Képviselő-testületi ülés Dombóvár 2017.10.30.
2017.10.30

2017.10.30
Képviselő-testületi ülés Dombóvár 2017.10.30.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry Termében
2017. október 30-án tartott
rendes ülésének tárgyalt napirendi pontjai:


1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. Új tag választása a Tinódi Ház Nonprofit Kft. felügyelő-bizottságába

3. Dombóvári Értéktár Bizottság beszámolója 2017. I. félévi tevékenységéről, valamint tag delegálása a Kapos-hegyháti Natúrparki Tájegységi Bizottságba

4. A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény fűtési rendszerének korszerűsítése

5. A Berzsenyi utca 1. szám alatti vízmű telep tulajdonviszonyának rendezése

6. Pótbefizetés elrendelése a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. részére

7. A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

8. A házi segítségnyújtásban dolgozók munkavégzése tárgyi feltételeinek javítása

9. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

10. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

11. A Dombóvár Kártyáról szóló 42/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2017. (V. 5.) önkormányzati rendelet módosítása

12. A főépítész tájékoztatója a településrendezési terv hatályosulásáról, tapasztalatairól

13. A Kossuth szoborcsoport áthelyezéséhez szükséges építéstörténeti tudományos dokumentáció elkészíttetése

14. Tájékoztatás a kiemelt jelentőségű beruházásokról

15. Helyi klímastratégiával kapcsolatos intézkedések

16. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos döntések

17. Az Erzsébet utca 21. szám alatti bérlakás értékesítése

18. A Katona József és a Báthori István utca között kialakítandó új utca elnevezése

19. Az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozással összefüggő szolgáltatási szerződés megkötése

20. A foglalkoztatási paktum projektből történő kilépéshez szükséges megállapodások tartalmának jóváhagyása

Képviselői interpellációk

Zárt ülés:
21. Dombóvári tanuló Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének támogatása

22. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztása

Új napirendi pontok (nyilvános ülés):

23. Elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntések

24. Tájékoztató a szőlőhegyi városrészen tapasztalható kellemetlen szaghatással kapcsolatban tett intézkedésekről - 1.sz. melléklet (válaszlevelek) - 2.sz. melléklet (Agrár-Bioetanol válasza)HÍREK id 4288
nézve 559

AJÁNLOM ISMERŐSÖMNEK AZ ANYAGOT . . .

 

VISSZA

Képviselő-testületi ülés Dombóvár 2017.10.30.

VISSZA

 

fórumhozzászólások ...

): ... nincs találat ... ):

 

VISSZA

 

! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
 

© MÁSIKTV Dombóvár 2007-2008 ::: i n f o [kukuc] m a s i k t v . h u ::: impresszum