MÁSIK TV

MásikTV / HÍREK

Képviselő-testületi ülés Dombóvár 2017. június 29.
2017.06.29

2017.06.29
Képviselő-testületi ülés Dombóvár 2017. június 29.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Újváry Termében
2017. június 29-én 14,00 órakor tartott rendes ülésésének
tárgyalt napirendi pontjai:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. Újdombóvári őszi fesztivál támogatása

3. Beszámoló az ügyeleti feladatok 2016. évi ellátásáról - Ügyeleti beszámoló

4. Sportcélú vállalkozások támogatására vonatkozó pályázatok elbírálása

5. Döntés az önkormányzati fenntartású óvodákat és bölcsődét érintő fejlesztésekről

6. A bölcsődei férőhelyek és a szakmai létszám bővítése

7. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. beszámolója a lakásgazdálkodási feladatok ellátásáról, a lakásgazdálkodási tevékenység felülvizsgálata - 1. számú melléklet - 2. számú melléklet - 3. számú melléklet

8. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása

9. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. üzleti terve, gazdálkodásával kapcsolatos döntések - Üzleti terv - Cukrász beszámoló - Cukrász beszámoló május - Villanyszerelő beszámoló - Villanyszerelő beszámoló május - Kérelem

10. Tájékoztató a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat érintő változásokról

11. A hajléktalanok éjjeli menedékhelye önként vállalt szociális szolgáltatás felülvizsgálata

12. A Dombóvári Vízmű Kft. társasági szerződésének módosítása

13. Tinódi Ház Nonprofit Kft. 2017. évi első féléves tevékenységének pénzügyi beszámolója

14. Dombó-Land Kft. ügyvezetői feladatainak további ellátása

15. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

16. Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (II. 17.) rendelet módosítása - Mellékletek - Intézmények költségvetésének módosítása

17. Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 18/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása - Törvényességi felhívás

18. A települési adóról szóló 46/2016. (XI.30.) számú rendelet módosítása

19. Településrendezési eszköz módosítása - Melléklet

20. Beszámoló a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről

21. Beszámoló a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás 2016. évi működéséről

22. Beszámoló a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről

23. Beszámoló a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2016. évi tevékenységéről

24. A Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulás megszüntetésére irányuló megállapodás elfogadása

25. A gunarasi Liget utca aszfaltburkolatának helyreállítása - Mellékletek

26. A rekultivált hulladéklerakó napelem park céljára nem használt területének ügye

27. A Katona József utcai sporttelep telekalakítása építési telkek kialakítása érdekében

28. A DRV Zrt.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés módosítása - Melléklet

29. Együttműködési megállapodás kötése kiemelt dombóvári vállalkozásokkal

30. Dombóvár Város Önkormányzatának belépése a Dombóvári Önkéntes Polgári Természetőr Egyesületbe

31. Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek alapító okiratának módosítása


Képviselői interpellációk


Zárt ülésre javasolt:

32. A Kórház u. 37. alatti volt nővérszálló értékesítésével összefüggő döntés módosítása

Zárt ülés:

33. Az I. számú házi gyermekorvosi körzet betöltésére benyújtott pályázat

34. Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet igazgatójának kezdeményezése a közalkalmazotti jogviszonyának és vezetői megbízásának megszüntetésére

HÍREK id 4246
nézve 626

AJÁNLOM ISMERŐSÖMNEK AZ ANYAGOT . . .

 

VISSZA

Képviselő-testületi ülés Dombóvár 2017. június 29.

VISSZA

 

fórumhozzászólások ...

): ... nincs találat ... ):

 

VISSZA

 

! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
 

© MÁSIKTV Dombóvár 2007-2008 ::: i n f o [kukuc] m a s i k t v . h u ::: impresszum