MÁSIK TV

MásikTV / HÍREK

Képviselőtesületi ülés 2008. november 25. 4. rész
2008.11.25

Dombóvár Város Önkormányzatának 2008. november 25-i képviselőtesületi ülésének 4. része.

Tárgyalt napirendi pontok:

1. A 4570 hrsz.-ú ingatlan (Radnóti u.) telekhatár-rendezési ügye

2. Gyár u. 16. szám alatti ingatlan használatának átengedése

3. Ingatlanok tulajdonosváltozásához hozzájárulás

4. Az önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervének módosítása

5. Dombóvár Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetési koncepciója

6. Tájékoztató a Jóléti Szolgálat Alapítványnál folyó, az Országos Foglalkoztatási
Közalapítvány által támogatott "Tiszta munka" projekt végrehajtásáról

7. Beszámoló a járdaprogram végrehajtásáról

8. Tájékoztató a 2008/2009. tanév indításáról

9. Tájékoztató a 2007. évi állami hozzájárulások és támogatások elszámolásának
szabályszerűségi vizsgálatáról

10. Tájékoztató az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről

11. Németh István interpellációja - kérdése

12. Patay Vilmos interpellációja - kérdései

13. Kovács János interpellációja - kérdése

A 4570 hrsz.-ú ingatlan (Radnóti u.) telekhatár-rendezési ügye /1569

Gyár u. 16. szám alatti ingatlan használatának átengedése /1611

Ingatlanok tulajdonosváltozásához hozzájárulás /1504

Az önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervének módosítása /1591

Dombóvár Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetési koncepciója /1679

Tájékoztató a Jóléti Szolgálat Alapítványnál folyó, "Tiszta Munka" projekt végrehajtásáról /1583

Tájékoztató a Jóléti Szolgálat Alapítványnál folyó "Tiszta Munka" projekt végrehajtásáról 2. /1485

Beszámoló a járdaprogram végrehajtásáról /1588

Tájékoztató a 2008/2009. tanév indításáról /1483

Tájékoztató a 2007. évi áll-i hozzájárulások támogatások elszámolásának szabályszerűségi vizsgálat /1472

Tájékoztató az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről /1537

Németh István interpellációja - kérdése /1385

Patay Vilmos interpellációja - kérdései /1476

Kovács János interpellációja - kérdése /1520

Kovács János interpellációja - kérdése 2. /1499

Név ajánlása az Új nonprofit Kft. felügyelő-bizottságába /1463

Befejezés /1344

HÍREK id 748
nézve 29664

AJÁNLOM ISMERŐSÖMNEK AZ ANYAGOT . . .

 

VISSZA

Képviselőtesületi ülés 2008. november 25. 4. rész

VISSZA

 

fórumhozzászólások ...

): ... nincs találat ... ):

 

VISSZA

 

! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
 

© MÁSIKTV Dombóvár 2007-2008 ::: i n f o [kukuc] m a s i k t v . h u ::: impresszum