MÁSIK TV

MásikTV / HÍREK

Képviselőtestületi ülés 2012. május 24. 1. rész
2012.05.24

2012. május 24-én képviselőtestületi ülésére került sor a Városháza Ujváry termében. Első részben tárgyalt napirendi pontok:

Napirend előtti Tóth Gyula

Napirend előtti Kiss Béla

Napirend előtti Szabó Loránd

1. - Összevont napirendek
1. Az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése
2. Legalább többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. évi beszámolója, 2012. évi pénzügyi terve - Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. - Dombóvári Projektmenedzsment NKft. - Dombóvári Művelődési Ház NKft. + Melléklet - ÖKO-Dombó Kft.
3. A Dombóvári Projektmenedzsment Nonprofit Kft. tulajdonában álló berendezés megvásárlása

2. A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-hez kapcsolódó tulajdonosi döntések - Üzleti jelentés és beszámoló - 2012. évi üzleti terv A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása

3. A Szent Lukács Egészségügyi NKft. és egyes egészségügyi közszolgáltatás céljára szolgáló vagyontárgyak állami átvétele

4. Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című pályázat támogatása

5. - Összevont napirendek
"Óvodafejlesztés" című pályázat támogatása Erzsébet utcai szennyvízcsatorna építés tárgyában hozott döntés visszavonása
A Termál u. 5. alatti ingatlan sportcélú hasznosítása

6. A 2012/2013. tanévben indítható középiskolai osztályok számának meghatározása

7. - Összevont napirendek
Apáczai Oktatási Központ Egységes Iskolai Intézményegysége pályázatának támogatása

8. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos közszolgáltatás folyamatos ellátása érdekében elvégzett vizsgálat eredménye

9. - Összevont napirendek
Az önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó értékelése
Intézmények alapító okiratának módosítása
Önkormányzati fenntartású intézmények költséghatékony működtetésének lehetőségei
A "Kapaszkodó" Szociális és GYermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás és az Egyesített Szociális Intézmény, mint Dombóvár város, Gyulaj és Szakcs Községek Intézményfenntartó Társulása működésének felülvizsgálata

10. ÖKO-DOMBÓ Kft. ügyvezetője prémiumfeladatainak meghatározása

11. - Összevont napirendek
18. HPV védőoltás beszerzésének költségvetési fedezete

12. A közterületek fenntartására kötött szerződés felülvizsgálata

Bevezetés /2593

Tóth Gyula napirend előtti /2713

Kiss Béla napirend előtti /2579

Szabó Loránd napirend előtti /2634

Zárt ülés döntései /2600

Összevont napirendek 1. /2565

A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-hez kapcsolódó tulajdonosi döntések /2496

A Kórház és egyes egészségügyi közszolgáltatás céljára szolgáló vagyontárgyak állami átvétele /2537

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című pályázat támogatása /2487

Összevont napirendek 2. /2489

A 2012/2013. tanévben indítható középiskolai osztályok számának meghatározása /2564

Összevont napirendek 3. /2498

Autóbusszal végzett helyi személyszállítás /2648

Összevont napirendek 4. /2459

ÖKO-DOMBÓ Kft. ügyvezetője prémiumfeladatainak meghatározása /2634

Összevont napirendek 5. /2466

A közterületek fenntartására kötött szerződés felülvizsgálata /2446

HÍREK id 2562
nézve 56581

AJÁNLOM ISMERŐSÖMNEK AZ ANYAGOT . . .

 

VISSZA

Képviselőtestületi ülés 2012. május 24. 1. rész

VISSZA

 

VISSZA

 

! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
 

© MÁSIKTV Dombóvár 2007-2008 ::: i n f o [kukuc] m a s i k t v . h u ::: impresszum