MÁSIK TV

MásikTV / HÍREK

Képviselő-testületi ülés Dombóvár 2018.04.26.
2018.04.26

2018.04.26
Képviselő-testületi ülés Dombóvár 2018.04.26.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry-termében
2018. április 26-án tartott
rendes ülésének tárgyalt napirendi pontjai:


1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb

eseményekről

2. Ösztöndíjprogram elfogadása a hátrányos helyzetű tanulók számára az EFOP-3.9.2-16-2017-00047 projekt keretében

3. A Szuhay Sportcentrum csarnok világításának korszerűsítése

4. Az önkormányzat legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok 2017. évről szóló beszámolója - Tinódi Ház NKft. 2017. évi beszámoló - Tinódi

Ház NKft. 2018. évi üzleti terv - Dombóvári Vízmű Kft. 2017. évi beszámoló - Dombóvári Vízmű Kft. 2018. évi üzleti terv - Dombó-Média Kft. 2017. évi beszámoló

- Dombó-Land Kft. 2017. évi beszámoló

5. A Tinódi Ház bérleti díjainak emelése

6. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása, a bérlakások felújítási és karbantartási

munkáiról szóló részletes elszámolás

7. Farkas Attila Uszoda üzemeltetése

8. Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. végelszámolásának vizsgálata

9. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása

10. Fejlesztési pályázat benyújtása

11. Pályázat benyújtása Wifi hálózat kiépítésére

12. Pályázat kiírása szociális kaszálás igénybevételére

13. JAM csarnok közösségi tér fejlesztése

14. Térfigyelő kamera kihelyezése a Gárdonyi utcában

15. A Szigeterdő növényrekonstrukciós terve

16. Dombóvár város közterületein keletkező zöldhulladék darálása

17. A 2018. évi Kihívás napjának szervezése

18. A Dombóvári Értéktár Bizottság új elnökének megválasztása

Képviselői interpellációk

Zárt ülés:

19. Bírósági ülnökök soron kívüli választása

20. Állami fenntartású köznevelési intézmények vezetésére benyújtott intézményvezetői pályázatok véleményezése

21. Döntés az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet \\\'\\\'Élelmiszerek beszerzése\\\'\\\' elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárásának eredményéről

HÍREK id 4359
nézve 454

AJÁNLOM ISMERŐSÖMNEK AZ ANYAGOT . . .

 

VISSZA

Képviselő-testületi ülés Dombóvár 2018.04.26.

VISSZA

 

fórumhozzászólások ...

): ... nincs találat ... ):

 

VISSZA

 

! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
 

© MÁSIKTV Dombóvár 2007-2008 ::: i n f o [kukuc] m a s i k t v . h u ::: impresszum