MÁSIK TV

Képviselő-testületi ülés Dombóvár 2018.05.31. ÉLŐ közvetítés

ÉLŐ ADÁS ITT: ...click...

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Gunaras Resort Spa Hotel konferencia termében tartandó
2018. május 31-én 9,00 órakor kezdődő rendes ülésére
A képviselő-testület ülésének megnyitása előtt a Dombóvár Közbiztonságáért oklevél elismerésben részesített személyek részére oklevél átadására kerül sor.

Napirendi javaslat:

1. A Dombóvári Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója a 2017. évi közbiztonsági helyzetről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról - Melléklet: Beszámoló

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

3. Távhőszolgáltatásról szóló beszámoló - Melléklet

4. Ingatlanokkal kapcsolatos döntések

5. Az Újdombóvári Őszi Fesztivál megrendezésének támogatása

6. A Dombóvári Szivárvány Óvodában a 2018/2019. nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása és a csoportlétszámok túllépésének engedélyezése

7. Beszámoló az önkormányzati közalapítványok 2017. évi működéséről
- Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány beszámolója

8. A Dombóvári Farkas Attila Uszoda fejlesztése

9. A Dombóvári Futball Club számára kölcsön biztosítása

10. Közbeszerzési eljárás indítása a közétkeztetési feladatok ellátására

11. Tinódi Ház büféjének átalakítása

12. A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet módosítása, a támogató szolgáltatás igénybevétele iránt érkezett kezdeményezés

13. számú előterjesztés
Az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet

14. A közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról szóló 24/2007. (VI. 6.) önkormányzati rendelet módosítása a közterületre telepített növények által okozott balesetveszély megelőzése érdekében

15. A közterületek használatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége és koncepciója

16. A Dombóvár Kártyáról szóló 42/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

17. A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal etikai szabályzata

18. Dombóvár Város Önkormányzatának 2017. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentése

19. Az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó értékelése

20. A volt Korona Szálló épületével kapcsolatos intézkedések

21. Közbeszerzési eljárások indítása a TOP projektek kivitelezési munkáira - Melléklet

22. Tájékoztató a Rákóczi utcai és a Gagarin utcai ingatlanok nyílászáróinak műszaki állapotáról és a lefolytatott beszerzési eljárás eredményéről

23. A családi házas övezetben élők csapadékvíz összegyűjtésére alkalmas műanyag tartály igénylései ellenőrzésének eredménye, a tartályok beszerzéséhez szükséges fedezet meghatározása

24. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. közszolgáltatási szerződésének módosítása a zöldfelületek nagyságának változása miatt

25. Tájékoztatás a városi zöldfelületek alakulásáról

26. Szigeterdő növényrekonstrukciója

27. Városi térfigyelő kamerarendszer bővítése

28. Tájékoztatás a 2018. évi Hat vár hat rád rendezvény főbb programelemeiről

29. Kopjafa állítása Erdélyben, a hargitai Nyergestetőn

Képviselői interpellációk

ÉLŐ ADÁS ITT: ...click...


ÉLŐ ADÁS ITT: ...click...

 

 

© MÁSIKTV Dombóvár 2007-2008 ::: i n f o [kukuc] m a s i k t v . h u ::: impresszum