MÁSIK TV

MásikTV / HÍREK

Képviselőtesületi ülés 2008. november 25. 4. rész
2008.11.25

Dombóvár Város Önkormányzatának 2008. november 25-i képviselőtesületi ülésének 4. része.

Tárgyalt napirendi pontok:

1. A 4570 hrsz.-ú ingatlan (Radnóti u.) telekhatár-rendezési ügye

2. Gyár u. 16. szám alatti ingatlan használatának átengedése

3. Ingatlanok tulajdonosváltozásához hozzájárulás

4. Az önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervének módosítása

5. Dombóvár Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetési koncepciója

6. Tájékoztató a Jóléti Szolgálat Alapítványnál folyó, az Országos Foglalkoztatási
Közalapítvány által támogatott "Tiszta munka" projekt végrehajtásáról

7. Beszámoló a járdaprogram végrehajtásáról

8. Tájékoztató a 2008/2009. tanév indításáról

9. Tájékoztató a 2007. évi állami hozzájárulások és támogatások elszámolásának
szabályszerűségi vizsgálatáról

10. Tájékoztató az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről

11. Németh István interpellációja - kérdése

12. Patay Vilmos interpellációja - kérdései

13. Kovács János interpellációja - kérdése

A 4570 hrsz.-ú ingatlan (Radnóti u.) telekhatár-rendezési ügye /1494

Gyár u. 16. szám alatti ingatlan használatának átengedése /1534

Ingatlanok tulajdonosváltozásához hozzájárulás /1431

Az önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervének módosítása /1521

Dombóvár Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetési koncepciója /1599

Tájékoztató a Jóléti Szolgálat Alapítványnál folyó, "Tiszta Munka" projekt végrehajtásáról /1508

Tájékoztató a Jóléti Szolgálat Alapítványnál folyó "Tiszta Munka" projekt végrehajtásáról 2. /1415

Beszámoló a járdaprogram végrehajtásáról /1515

Tájékoztató a 2008/2009. tanév indításáról /1408

Tájékoztató a 2007. évi áll-i hozzájárulások támogatások elszámolásának szabályszerűségi vizsgálat /1396

Tájékoztató az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről /1461

Németh István interpellációja - kérdése /1308

Patay Vilmos interpellációja - kérdései /1406

Kovács János interpellációja - kérdése /1442

Kovács János interpellációja - kérdése 2. /1426

Név ajánlása az Új nonprofit Kft. felügyelő-bizottságába /1388

Befejezés /1271

HÍREK id 748
nézve 28280

AJÁNLOM ISMERŐSÖMNEK AZ ANYAGOT . . .

 

VISSZA

Képviselőtesületi ülés 2008. november 25. 4. rész

VISSZA

 

fórumhozzászólások ...

): ... nincs találat ... ):

 

VISSZA

 

! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
 

© MÁSIKTV Dombóvár 2007-2008 ::: i n f o [kukuc] m a s i k t v . h u ::: impresszum