MÁSIK TV

MásikTV / HÍREK

Képviselőtestületi ülés 2010. március 29. 1. rész
2010.03.29

2010. március 29-én Képviselőtestületi ülést tartott Dombóvár Város Önkormányzata a Városháza Ujváry-termében. Az első részben tárgyalt napirendi pontok:

1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a Dombóvár VIII. számú választókerület időközi képviselő-választás eredményéről, a megválasztott képviselő eskütétele


2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről ...click...

3. A szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól szóló 21/2006. (V.1.) rendelet módosítása ...click...

4. Szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003.(VIII.26.) rendelet módosítása ...click...

5. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006.(II.20.) rendelet módosítása ...click...

6. A képviselőtestület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgáltati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 37/2003.(XI.25.) ...click...

7. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 34/2002.(XII.12.) rendelet módosítása ...click...

8. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola igazgatói álláshirdetésére beérkezett pályázat elbírálása

9. Az ÖKO-Dombó Kft. megbízása az Erzsébet utcai hulladékudvar üzemeltetésére ...click...

10. Az ÖKO-Dombó Kft. költségcsökkentési javaslatai ...click...

11. Az ÖKO-Dombó Kft. átvilágítására létrehozott ideiglenes bizottság bizottsági jelentésének megtárgyalása ...click...

12. Az önkormányzat és a Dalkia Energia Zrt. közötti szerződés teljesítése ...click...

13. Megbízási szerződés (ÚJ K.O.R) módosítása a Dombóvári Projektmenedzsment NKft.-vel ...click...

14. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának elfogadása ...click...

15. A Kinizsi u. 37. alatti ingatlan épületegyütteseiben megvalósítandó, költségtakarékosságot célzó beruházások támogatása ...click...

16. Az Apáczai Oktatási Központ fenntartásához a társult önkormányzatok által fizetendő hozzájárulás megállapítása ...click...

17. Megváltozott munkaképességű dolgozók alkalmazása az önkormányzati fenntartású intézményekben ...click...

18. Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium pályázatának támogatása ...click...
- 516. sz. Ipari Szakképző Iskola pályázatának támogatása ...click...

Bevezetés /2121

A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója és Bükösdi Olga eskütétele /2011

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról... /1897

A szociális ellátások megállapításáról, ellenőrzésének szabályairól szóló rendelet mód. /1924

Szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003.(VIII.26.) rendelet módosítása /1973

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006.(II.20.) rendelet módosítása /2141

A képviselőtestület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgáltati jogviszonyának... /1920

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása /1908

516. sz. Ipari Szakképző Iskola igazgatói álláshirdetésére beérkezett pályázat elbírálása /2056

Az ÖKO-Dombó Kft. megbízása az Erzsébet utcai hulladékudvar üzemeltetésére /1853

Az ÖKO-Dombó Kft. költségcsökkentési javaslatai /2560

Az ÖKO-Dombó Kft. átvilágítására létrehozott adhoc bizottság bizottsági jelentésének megtárgyalása /1954

Az önkormányzat és a Dalkia Energia Zrt. közötti szerződés teljesítése /2100

Megbízási szerződés (ÚJ K.O.R) módosítása a Dombóvári Projektmenedzsment NKft.-vel /2066

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának elfogadása /1894

A Kinizsi u. 37. alatt megvalósítandó, költségtakarékosságot célzó beruházások támogatása /2174

Az Apáczai Oktatási Központ fenntartásához a társult önkorm-ok által fizetendő hozzájárulás megáll. /1897

Megváltozott munkaképességű dolgozók alkalmazása az önkormányzati fenntartású intézményekben /1888

Az Illyés Gyula Gimnázium és az 516. sz. Ipari Iskola pályázatának támogatása /2045

HÍREK id 1418
nézve 43870

AJÁNLOM ISMERŐSÖMNEK AZ ANYAGOT . . .

 

VISSZA

Képviselőtestületi ülés 2010. március 29. 1. rész

VISSZA

 

VISSZA

 

! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
 

© MÁSIKTV Dombóvár 2007-2008 ::: i n f o [kukuc] m a s i k t v . h u ::: impresszum