MÁSIK TV

MásikTV / HÍREK

Testületi ülés Dombóvár 2023. március 30.
2023.03.30

2023.03.30
Testületi ülés Dombóvár 2023. március 30.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselö-testületének
2023. március 30-án 9,00 órai kezdettel a Városháza Ujváry Termében
tartandó ülésének tervezett napirendi pontjai:

1. Beszámoló az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti feladatok 2022. évi ellátásáról, a feladatellátás átmeneti biztosítása 2023. május 1-jétöl

2. Beszámoló az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás és a közszolgáltatási szerzödés teljesítéséröl

3. A Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása

4. A mászlonyi közösségi ház müködtetésében történö együttmüködés

5. Beszámoló a lejárt határidejü testületi határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentöségü önkormányzati ügyekben

6. A közterületek használatáról szóló 29/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendeletben foglalt díjtételek felülvizsgálata

7. Az önkormányzat tulajdonában lévö lakások és helyiségek bérletéröl szóló rendelet módosítása

8. Az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának és az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása

9. Önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos döntések

10. Támogatási igény benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatásra

11. Az önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Képviselöi interpellációk

Zárt ülés:

12. A 2023. évben Buzánszky Jenö sportösztöndíjban részesülö személyek kiválasztása

13. Köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezés ellen benyújtott fellebbezés

14. A Dombóvári Vízmü Kft. végelszámolásához kapcsolódó döntés

HÍREK id 4733
nézve 1386

AJÁNLOM ISMERŐSÖMNEK AZ ANYAGOT . . .

 

VISSZA

Testületi ülés Dombóvár 2023. március 30.

VISSZA

 

VISSZA

 

! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
 

© MÁSIKTV Dombóvár 2007-2008 ::: i n f o [kukuc] m a s i k t v . h u ::: impresszum