MÁSIK TV

MásikTV / HÍREK

Képviselő-testületi ülés 2017. február 23.
2017.02.23

2017.02.23
Képviselő-testületi ülés 2017. február 23.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry Termében
2017. február 23-án 14,00 órakor tartott
rendes ülésének tárgyalt napirendi pontjai:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. Döntés a Vlasic emlékmű átalakításáról

3. A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Nemzetiségi Közösségi Házzal kapcsolatos kezdeményezése - Új használati szerződés - Horvát Nemzetiségi Önkormányzat hozzájárulása

4. A Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény önkormányzati fenntartásba vétele - Alapító okirat módosítás - Új alapító okirat

5. A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület beszámolója a 2016. évi tevékenységéről, valamint gazdálkodásáról - 2016. évi beszámoló - 2016. évi elszámolás - 2017. évi szakmai program

6. A Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar 2017. évi támogatása - Egyesület kérelme

7. A Hotel Dombóvár előtti tér koncepcióterve és a Dombó-Coop Zrt.-vel kötött közterület használati megállapodás felülvizsgálata

8. A Dombó-Média Kft. új ügyvezetőjének megbízása, a cég alapító okiratának módosítása - Somlai Adrienn kérelme - Stifter Balázs önéletrajza

9. Ifjúsági klub és galéria kialakítása a Tinódi Házban

10. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évre tervezett bérlakás-felújítási programja

11. Kiemelt jelentőséggel bíró dombóvári érdekeltségű beruházások kormányzati támogatásának kezdeményezése

12. A Dombó-Land Kft. megbízása a TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések című projektben a projektmenedzsment feladatok ellátására - Megbízási szerződés

13. Támogatási kérelem benyújtásának jóváhagyása EFOP-os pályázatokra

14. A Szuhay Sportcentrumban mellszobor állítása Buzánszky Jenő emlékére

15. A Szuhay Sportcentrumban „Sport emlékhely” kialakítása

16. A mezei őrszolgálatról szóló 28/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

17. Önkormányzati rendeletekben megállapított egyes díjtételek felülvizsgálata

18. Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása

19. Egészségfejlesztési program elfogadása

20. Tájékoztató a településkép védelméről szóló törvény végrehajtásával összefüggő feladatokról

21. Tájékoztató a zöldhulladék-kezelő telep megvalósítására vonatkozó koncepcióról

22. Az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

23. Közbeszerzési eljárás indítása "Dombóvár város kommunális és közvilágítási célú villamos energia beszerzése" elnevezéssel

24. A Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor étkeztetési szolgáltatásának ellátása

25. Önkormányzati intézménnyel szemben támasztott követelések fedezetének biztosítása érdekében anyagi felajánlások gyűjtése és ahhoz elkülönített számla megnyitása

Képviselői interpellációk

Zárt ülés:

26. Helyi elismerések odaítélése

HÍREK id 4167
nézve 599

AJÁNLOM ISMERŐSÖMNEK AZ ANYAGOT . . .

 

VISSZA

Képviselő-testületi ülés  2017. február 23.

VISSZA

 

fórumhozzászólások ...

): ... nincs találat ... ):

 

VISSZA

 

! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
 

© MÁSIKTV Dombóvár 2007-2008 ::: i n f o [kukuc] m a s i k t v . h u ::: impresszum