MÁSIK TV

MásikTV / HÍREK

Képviselő-testületi ülés 2017. március 30.
2017.03.30

2017.03.30
Képviselő-testületi ülés 2017. március 30.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry Termében 2017. március 30-án
tartott rendes ülésének ttárgyalt napirendi pontjai:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. A helyi menetrend szerinti személyszállítás és a közszolgáltatási szerződés teljesítésének értékelése - Beszámoló - Menetrend módosítási javaslat - Ajánlat "okosmenetrendre"

3. A Hotel Dombóvár előtti közterület használatának rendezése, valamint a területet érintő fejlesztési beruházásra vonatkozó javaslat tárgyalása

4. A Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar Közhasznú Egyesület formaruhájának beszerzése

5. 2017. évi civil támogatási keret felosztása

6. 2017. évi sporttámogatási keret felosztása

7. 2017. évi sportrendezvény naptár elfogadása

8. A Dombóvári Focisuli Egyesület önkormányzati ingatlanokat érintő TAO-s fejlesztési beruházásaihoz önerő biztosítása

9. Az óvodai ellátás intézményrendszerének felülvizsgálata

10. A gyermekétkeztetés és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatások intézményi térítési díjának felülvizsgálata - Bölcsődevezető javaslata - A Dombóvári ESZI vezetőjének javaslata - Az Integrált önkormányzati Szolgáltató Szervezet javaslata

11. A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások intézményi térítési díjának felülvizsgálata

12. A hajléktalanok éjjeli menedékhelye önként vállalt szociális szolgáltatás felülvizsgálata

13. Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések

14. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. reorganizációs programja

15. A Dombó-Média Szolgáltató Kft. finanszírozása

16. A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-vel kapcsolatos döntések

17. Paktum Iroda kialakítása és a Dombóvári HACS Egyesület tevékenységének támogatása

18. A szabályozási terv módosításához kapcsolódó vélemények elfogadása

19. Árusító pavilon beszerzése

20. „Kőváza csillagképekkel” című műalkotás közterületen való felállítása

21. A Dalmand Zrt. tulajdonában lévő mászlonyi utak térítésmentes önkormányzati tulajdonba vétele

22. A DRV Zrt.-vel kötött Bérleti Üzemeltetési Szerződés vagyonátadások miatti módosítása, továbbá a szennyvízberuházás vagyonmegosztása

23. Parkoló kialakítás a Petőfi utcát érintő beruházáshoz kapcsolódóan

24. A parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról szóló önkormányzati rendelet betartásának felülvizsgálata

25. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

26. Önkormányzati alapítású szervezetek alapító okiratának módosítása

27. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtandó pályázat

28. Az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve

HÍREK id 4184
nézve 538

AJÁNLOM ISMERŐSÖMNEK AZ ANYAGOT . . .

 

VISSZA

Képviselő-testületi ülés 2017. március 30.

VISSZA

 

fórumhozzászólások ...

): ... nincs találat ... ):

 

VISSZA

 

! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
 

© MÁSIKTV Dombóvár 2007-2008 ::: i n f o [kukuc] m a s i k t v . h u ::: impresszum