MÁSIK TV

MásikTV / HÍREK

Képviselő-testületi ülés Dombóvár 2017.12.14.
2017.12.14

2017.12.14
Képviselő-testületi ülés Dombóvár 2017.12.14.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry Termében
2017. december 14-én 11,00 órakor kezdődő
rendes ülésének tárgyalt napirendi pontjai:


1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb

eseményekről

2. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás díjszabásának módosítására tett kezdeményezés

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása 2018. január 1-jétől

4. Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. végelszámolása megindításának vizsgálata, a társaság képviseletének ellátása 2018. január 1-jétől

5. A Dombóvári Vízmű Kft. ügyvezetésének és önkormányzati tanácsadói feladatainak további ellátása, a Berzsenyi u. 1. alatti ingatlan bérbeadásából

származó bevétel növelésére tett kezdeményezés eredménye

6. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási mintaprogramjainak folytatása a 2018. évben

7. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatója a lakáskezelés megszűnésével összefüggésben

8. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a Dombóvári

Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása - SzMSz

9. A Tinódi Ház Nonprofit Kft.-vel kötött közművelődési megállapodás módosítása

10. Sportszervezetek részére támogatási előleg biztosítása a 2018. évi sportkeret terhére


11. Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 13/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása

12. Folyószámlahitel igénybevétele - Kiegészítés

13. Az önkormányzat által megvalósítani kívánt fejlesztési célok meghatározása

14. Pályázat benyújtása “Ipari Park” cím elnyerésére

15. Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet fenntartásának és feladatellátásának felülvizsgálata

16. A Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulás megszüntetési formájának és időpontjának módosítása - Melléklet

17. Dombóvár város 2018. évi rendezvénynaptára

18. A képviselő-testület 2018. évi munkaterve

19. Tájékoztató Dombóvár 2016. évi környezeti állapotáról

20. Dombóvár Város Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési terve

Új napirendi pont:

21. A városban működő közkifolyók fenntartásának vizsgálata

22. Az új reklám rendelet tervezetének elfogadása, és a településkép védelméről szóló 32/2015. (IX. 30.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Képviselői interpellációk

HÍREK id 4307
nézve 796

AJÁNLOM ISMERŐSÖMNEK AZ ANYAGOT . . .

 

VISSZA

Képviselő-testületi ülés Dombóvár 2017.12.14.

Képviselő-testületi ülés Dombóvár 2017.12.14.

VISSZA

 

fórumhozzászólások ...

): ... nincs találat ... ):

 

VISSZA

 

! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
 

© MÁSIKTV Dombóvár 2007-2008 ::: i n f o [kukuc] m a s i k t v . h u ::: impresszum