MÁSIK TV

MásikTV / HÍREK

Testületi ülés Dombóvár 2024. február 29..
2024.02.29

2024.02.29
Testületi ülés Dombóvár 2024. február 29..

Képviselö-testületi ülés Dombóvár 2024. február 29.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselö-testületének
2024. február 29-én a Városháza Ujváry Termében
tartandó ülésének napirendi pontjai:

1. A 2024. évi sporttámogatási keret felosztása

2. A 2024. évi civil keret felosztása

3. A kiemelten támogatott dombóvári civil szervezetek 2023. évi tevékenységének beszámolója és 2024. évi támogatása

4. A Dombóvári Polgárör Egyesület beszámolója a 2023. évi tevékenységéröl, az Egyesület 2024. évi támogatása

5. A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. szakmai beszámolója a közszolgáltatási feladatainak 2023. évi ellátásáról, az önkormányzati köztemetök üzemeltetéséröl

6. Beszámoló a Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ 2023. évi tevékenységéröl, a könyvtári, a muzeális és a közmüvelödési feladatok ellátásáról, a 2024. évi tevékenységet megalapozó tervek jóváhagyása

7. Beszámoló a lejárt határidejü határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekröl, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben

8. A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggö partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

9. A sportról szóló 5/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

10. Beszámoló az önkormányzati sportlétesítmények üzemeltetési kiadásairól és bevételeiröl, az igénybevételi díjak felülvizsgálata

11. Beszámoló a Gunarasi Ifjúsági Tábor 2023. évi kihasználtságáról és üzemeltetési tapasztalatairól, a tábor igénybevételi díjainak felülvizsgálata, a balatonfenyvesi ifjúsági tábor bérbeadás útján való müködtetése

12. Beszámoló a 2023. évi adóztatási tevékenységröl, az önkormányzati adóhatóság munkájáról, a 2024. évi adóellenörzési terv

13. Beszámoló a lakás- és bérleménygazdálkodási feladatokról, az önkormányzati bérlakásokat érintő 2024. évi felújítási és karbantartási munkálatok meghatározása, ütemezése

14. A tüskei városrészben található külterületi út telekmegosztásával és egy részének értékesítésével kapcsolatos döntések

15. Mobil emlöszürö állomás kitelepülésének finanszírozása

Képviselöi interpellációk

Új napirendi pont:

16. Új közterületi játszótér létesítése

HÍREK id 4770
nézve 6431

AJÁNLOM ISMERŐSÖMNEK AZ ANYAGOT . . .

 

VISSZA

Testületi ülés Dombóvár 2024. február 29..

VISSZA

 

VISSZA

 

! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
 

© MÁSIKTV Dombóvár 2007-2008 ::: i n f o [kukuc] m a s i k t v . h u ::: impresszum