MÁSIK TV

MásikTV / HÍREK

Testületi ülés Dombóvár 2024. január 31. 9.00
2024.01.31

2024.01.31
Testületi ülés Dombóvár 2024. január 31. 9.00

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselö-testületének
2024. január 31. 9,00 órai kezdettel a Városháza Ujváry Termében
tartandó ülésének tervezett napirendi pontjai

1. Árnyas utcai társasházat érintö káresemény megszüntetésével összefüggö intézkedések

2. A Dombóvári Értéktár Bizottság beszámolója a 2023. évi munkájáról

3. A 2024. évi civil keret felosztására irányuló pályázati felhívás jóváhagyása

4. Dombóvár város településrendezési eszközeinek kerékpárút-fejlesztéssel összefüggö módosítása

5. A településkép védelméröl szóló önkormányzati rendelet módosítása

6. Dombóvár településfejlesztési tervének Integrált Településfejlesztési Stratégiaként történö elkészíttetése

7. Beszámoló a lejárt határidejü határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekröl, döntéshozatal kisebb jelentőségü önkormányzati ügyekben

8. Beszámoló a közterületi térfigyelö kamerarendszer 2023. évi működéséről, a megfigyelt területek felülvizsgálata és bövítése

9. Beszámoló a Dombóvári Termelöi Piac 2023. évi müködéséröl

10. A 2024. évi sportkeret felosztására irányuló pályázati felhívás jóváhagyása

11. Dombóvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséröl szóló 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosítása

12. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása

13. Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntés

14. A polgármester és a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói 2024. évi cafetéria-keretének meghatározása

15. A Dombóvár Város Önkormányzatánál közvetlenül foglalkoztatottak 2024. évi cafetéria-keretének meghatározása

16. A polgármester 2024. évi szabadságolási terve

Képviselöi interpellációk

Új napirendi pont:

Zárt ülés:

17. A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-t érintö tulajdonosi döntések

HÍREK id 4767
nézve 1386

AJÁNLOM ISMERŐSÖMNEK AZ ANYAGOT . . .

 

VISSZA

Testületi ülés Dombóvár 2024. január 31. 9.00

Testületi ülés Dombóvár 2024. január 31. 9.00

VISSZA

 

VISSZA

 

! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
 

© MÁSIKTV Dombóvár 2007-2008 ::: i n f o [kukuc] m a s i k t v . h u ::: impresszum