MÁSIK TV

MásikTV / HÍREK

Testületi ülés Dombóvár 2022 május 31.
2022.05.31

2022.05.31
Testületi ülés Dombóvár 2022 május 31.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselö-testületének
2022. május 31-én 9,00 órai kezdettel a Városháza Ujváry Termében
tartandó ülésének tervezett napirendi pontjai:

1. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója az önkormányzattal kötött ellátási szerzödés alapján biztosított idösek otthona szolgáltatás ellátásáról

2. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által biztosított szociális étkeztetés térítési díjának módosítása

3. A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió 2021. évi beszámolója a Dombóváron biztosított nappali ellátásokról

4. A PRESIDIUM Közhasznú Egyesület beszámolója az önkormányzattal kötött ellátási szerzödés alapján biztosított fogyatékosok nappali ellátása szolgáltatás nyújtásáról, új használati szerzödés megkötésére irányuló kezdeményezés

5. Beszámoló a gyermekétkeztetési feladatok ellátásáról a 2021. évben – Eatrend Kft. beszámolója – Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet beszámolója – 2020-2021. évi adagszámok – 2021. évi adagszámok intézményenként – Étkezöi létszám

6. Az önkormányzati fenntartású óvodák és a bölcsöde átszervezése, a 2022/2023. nevelési évben indítható óvodai csoportok száma, új bölcsödei csoport indítása

7. A legalább többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2021. évröl szóló beszámolója, 2022. évi üzleti terve – Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója – Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve – Tinódi Ház Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója – Tinódi Ház Nonprofit Kft. 2022. évi pénzügyi terve – Dombóvári Vízmü Kft. 2021. évi beszámolója – Kiegészítés az elöterjesztéshez – Dombó-Land Kft. 2021. évi beszámolója – Dombó-Land Kft. 2022. évi üzleti terve

8. Beszámoló a lejárt határidejü testületi és polgármesteri határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentöségü önkormányzati ügyekben

9. Dombóvár Város Önkormányzatának 2021. évi összefoglaló belsö ellenörzési jelentése

10. Dombóvár Város Önkormányzata 2022. évi belsö ellenörzési tervének módosítása

11. Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet

12. Az adózási tárgyú önkormányzati rendeletek felülvizsgálata

13. Önkormányzati tulajdonú víziközmüvek állami tulajdonba adása

14. Önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos döntések

15. Az önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó értékelése

16. Tájékoztatás az önkormányzati közalapítványok 2021. évi müködéséröl

Képviselöi interpellációk

HÍREK id 4693
nézve 846

AJÁNLOM ISMERŐSÖMNEK AZ ANYAGOT . . .

 

VISSZA

Testületi ülés Dombóvár 2022 május 31.

VISSZA

 

VISSZA

 

! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
 

© MÁSIKTV Dombóvár 2007-2008 ::: i n f o [kukuc] m a s i k t v . h u ::: impresszum