MÁSIK TV

Testületi ülés közvetítés 2019.06.27. 9.00 órakor

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. június 27-én 9,00 órakora Városháza Ujváry Termében
kezdődő rendes ülésének tervezett napirendi pontjai:

KÖZVETÍTÉS ITT: ...click...

1. A Dombóvári Szivárvány Óvoda vezetőjének megválasztása

2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, tájékoztató a legutóbbi rendes

ülés óta történt fontosabb eseményekről

3. A Dél-Kom Nonprofit Kft. beszámolója a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátásáról

4. A dombóvári úszóegyesületek által működési támogatás elnyerésére benyújtott támogatási kérelmek elbírálása

5. A Dombóvári Nyergesvölgyi Horgász Sportegyesület által használt önkormányzati tulajdonú szőlőhegyi présház fejlesztése

6. Beszámoló az önkormányzati közalapítványok 2018. évi működéséről

7. Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök visszafizetési határidejének meghosszabbítása

8. Beszámoló a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2018. évi tevékenységéről, valamint a Dombóvári Egyesített

Humán Szolgáltató Intézmény 2018. évi szakmai munkájáról - A Dombóvári ESZI beszámolója

9. A Dombó-Land Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása 2019. július 1-jétől

10. Dombóvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

11. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

12. A Köztársaság utcai inkubátorház kialakításának költségei

13. Csapadékvíz-elvezetési problémák megoldását célzó intézkedések az újdombóvári városrészben

14. Energetikai tanúsítvány készíttetése a Dombóvári József Attila Általános Iskola épületére

15. A Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium előtt ároklefedéssel történő parkoló kialakítása

16. Önrész biztosítása a TOP-7.1.1—16-17-ERFA-2018-00032 azonosító számú „Szigeterdei közösségi tér kialakítása” elnevezésű projekt

megvalósításához

17. A volt Korona szálló alatti pincék megvásárlása

18. Szent Erzsébet szobor elhelyezése a Szent László parkban

19. A szőlőhegyi Szent Anna kápolna körüli terület megújításának tervei

20. Dombóvár város településrendezési eszközeinek a 2018. évben kezdeményezett, teljes eljárásban egyeztetett módosításaihoz

kapcsolódóan a véleményezési szakasz lezárása

21. Tájékoztató a városi játszóterek állapotáról, szabványosításáról, a kialakításra kerülő új játszóterekrőlKÖZVETÍTÉS SD ITT: ...click...


KÖZVETÍTÉS HD ITT: ...click...

 

 

© MÁSIKTV Dombóvár 2007-2008 ::: i n f o [kukuc] m a s i k t v . h u ::: impresszum