MÁSIK TV

MásikTV / HÍREK

Képviselőtestületi ülés 2009. szeptember 7. 1. rész
2009.09.07

Dombóvár Város Önkormányzata 2009. szeptember 7-én képviselőtestületi ülést tartott a Városháza Ijváry termében. Az első részben tárgyalt napirendi pontok:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
...click...

2. Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási tervéről
...click...

3. Tervezési szerződés módosítása
...click...

4. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv rendelkezési alapján
...click...

5. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 43/2006.(XII.20.) rendelet módosítása
...click...

6. Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 42/2005.(VI.8.) rendelet módosítása
...click...

7. Tájékoztató az ÁNTSZ Dombóvári, Tamási Kistérségi Intézet 2008. évi tevékenységéről
...click...

8. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2010. évi fordulójához
...click...

9. Pályázat benyújtása önerő igénylésére
...click...

10. Kaposvár-TISZK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatának benyújtásához önrész biztosítása
...click...

11. József Attila ÁMK alapító okiratának módosítása
...click...

12. Helyiség biztosítása a Vincze Ju-Jutsu-ABS System Sportegyesület részére
...click...

13.D.A.R.K - Dombóvári Akcióterület Rehabilitációs Kezdeményezés című pályázat tervezői szerződés módosítása, valamint ismételt közbeszerzés indítása a lakások felújítási terveinek elkészítésére
...click...

14. Megbízás adása szelektív- és zöldhulladék-gyűjtés végzésére
...click...

Bevezetés /1319

Lejárt határidejű... /1407

Dombóvár város helyi hulladékgazdálkodási tervéről /1467

Tervezési szerződés módosítása /1256

Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata a belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelv alapján /1189

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletére vonatkozó szabályokról szóló rendelet módosítása /1413

A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési és tandíjak megállapításának rend. mód. /1472

Tájékoztató az ÁNTSZ Dombóvári, Tamási Kistérségi Intézet 2008. évi tevékenységéről /1484

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2010. évi fordulójához /1592

Pályázat benyújtása önerő igénylésére /1344

Kaposvár-TISZK pályázatának benyújtásához önrész biztosítása 1. rész /1383

Kaposvár-TISZK pályázatának benyújtásához önrész biztosítása 2. rész /1180

József Attila ÁMK alapító okiratának módosítása /1390

Helyiség biztosítása a Vincze Ju-Jutsu-ABS System Sportegyesület részére /1282

D.A.R.K pályázat tervezői szerződés módosítása, közbeszerzés indítása a lakások felújítási terveinek /1320

Megbízás adása szelektív- és zöldhulladék-gyűjtés végzésére 1. rész /1289

Megbízás adása szelektív- és zöldhulladék-gyűjtés végzésére 2. rész /1401

HÍREK id 1151
nézve 26775

AJÁNLOM ISMERŐSÖMNEK AZ ANYAGOT . . .

 

VISSZA

Képviselőtestületi ülés 2009. szeptember 7. 1. rész

VISSZA

 

fórumhozzászólások ...

): ... nincs találat ... ):

 

VISSZA

 

! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
 

© MÁSIKTV Dombóvár 2007-2008 ::: i n f o [kukuc] m a s i k t v . h u ::: impresszum