MÁSIK TV

MásikTV / HÍREK

Képviselőtestületi ülés 2010. március 29. 1. rész
2010.03.29

Megváltozott munkaképességű dolgozók alkalmazása az önkormányzati fenntartású intézményekben

média letöltése
(jobb gomb, mentés másként ...)

2010.03.29
Képviselőtestületi ülés 2010. március 29. 1. rész

2010. március 29-én Képviselőtestületi ülést tartott Dombóvár Város Önkormányzata a Városháza Ujváry-termében. Az első részben tárgyalt napirendi pontok:

1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a Dombóvár VIII. számú választókerület időközi képviselő-választás eredményéről, a megválasztott képviselő eskütétele


2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről ...click...

3. A szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól szóló 21/2006. (V.1.) rendelet módosítása ...click...

4. Szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003.(VIII.26.) rendelet módosítása ...click...

5. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006.(II.20.) rendelet módosítása ...click...

6. A képviselőtestület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgáltati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 37/2003.(XI.25.) ...click...

7. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 34/2002.(XII.12.) rendelet módosítása ...click...

8. 516. sz. Ipari Szakképző Iskola igazgatói álláshirdetésére beérkezett pályázat elbírálása

9. Az ÖKO-Dombó Kft. megbízása az Erzsébet utcai hulladékudvar üzemeltetésére ...click...

10. Az ÖKO-Dombó Kft. költségcsökkentési javaslatai ...click...

11. Az ÖKO-Dombó Kft. átvilágítására létrehozott ideiglenes bizottság bizottsági jelentésének megtárgyalása ...click...

12. Az önkormányzat és a Dalkia Energia Zrt. közötti szerződés teljesítése ...click...

13. Megbízási szerződés (ÚJ K.O.R) módosítása a Dombóvári Projektmenedzsment NKft.-vel ...click...

14. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának elfogadása ...click...

15. A Kinizsi u. 37. alatti ingatlan épületegyütteseiben megvalósítandó, költségtakarékosságot célzó beruházások támogatása ...click...

16. Az Apáczai Oktatási Központ fenntartásához a társult önkormányzatok által fizetendő hozzájárulás megállapítása ...click...

17. Megváltozott munkaképességű dolgozók alkalmazása az önkormányzati fenntartású intézményekben ...click...

18. Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium pályázatának támogatása ...click...
- 516. sz. Ipari Szakképző Iskola pályázatának támogatása ...click...

Bevezetés /1924

A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója és Bükösdi Olga eskütétele /1829

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról... /1698

A szociális ellátások megállapításáról, ellenőrzésének szabályairól szóló rendelet mód. /1685

Szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003.(VIII.26.) rendelet módosítása /1797

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006.(II.20.) rendelet módosítása /1903

A képviselőtestület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgáltati jogviszonyának... /1699

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása /1725

516. sz. Ipari Szakképző Iskola igazgatói álláshirdetésére beérkezett pályázat elbírálása /1874

Az ÖKO-Dombó Kft. megbízása az Erzsébet utcai hulladékudvar üzemeltetésére /1655

Az ÖKO-Dombó Kft. költségcsökkentési javaslatai /2349

Az ÖKO-Dombó Kft. átvilágítására létrehozott adhoc bizottság bizottsági jelentésének megtárgyalása /1763

Az önkormányzat és a Dalkia Energia Zrt. közötti szerződés teljesítése /1890

Megbízási szerződés (ÚJ K.O.R) módosítása a Dombóvári Projektmenedzsment NKft.-vel /1856

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának elfogadása /1720

A Kinizsi u. 37. alatt megvalósítandó, költségtakarékosságot célzó beruházások támogatása /1944

Az Apáczai Oktatási Központ fenntartásához a társult önkorm-ok által fizetendő hozzájárulás megáll. /1691

... Megváltozott munkaképességű dolgozók alkalmazása az önkormányzati fenntartású intézményekben /1701

Az Illyés Gyula Gimnázium és az 516. sz. Ipari Iskola pályázatának támogatása /1853

HÍREK id 1418
nézve 39187

AJÁNLOM ISMERŐSÖMNEK AZ ANYAGOT . . .

 

VISSZA

Képviselőtestületi ülés 2010. március 29. 1. rész

VISSZA

 

fórumhozzászólások ...

): ... nincs találat ... ):

 

VISSZA

 

! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
 

© MÁSIKTV Dombóvár 2007-2008 ::: i n f o [kukuc] m a s i k t v . h u ::: impresszum