MÁSIK TV

MásikTV / HÍREK

Képviselőtestületi ülés 2010. április 26. 1. rész
2010.04.26

2010. április 26-án képviselőtestületi ülést tartott Dombóvár Város Önkormányzata a Városháza Ujváry termében. Az első részben tárgyalt napirendi pontok:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről ...click...

2. A távhőszolgáltatásról szóló helyi rendelet módosítása, a távhőszolgáltatási hődíj változásának tudomásul vétele ...click...

3. Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának zárszámadása ...click...

4. A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003.(VIII.26.) rendelet módosítása ...click...

5. A szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól szóló 21/2006. (V.1.) rendelet módosítása ...click...

6. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 34/2002.(XII.12.) rendelet módosítása ...click...

7. Közbeszerzési eljárás megindítása köztéri műalkotás beszerzésére ...click...

8. Gondoskodás a zöldhulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról ...click...
9. Az ÖKO-Dombó Kft. átvilágítására létrehozott ideiglenes bizottság bizottsági jelentésének megtárgyalása ...click...

10. Hozzájárulás Nagypáltelep ideiglenes csatlakozásához Szarvasd-puszta vízellátó rendszerébe ...click...

11. "Dombóvár térségi szennyvízkezelés kiépítése" c. támogatási szerződés módosítása ...click...

12. Végső döntés a DDOP-2009-3.1.3/C számú "Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" c. pályázat benyújtásáról ...click...

13. Pályázat benyújtása nagy értékű tűzoltási és műszaki mentési szakfelszerelések beszerzésére ...click...

14. Kaposvár-TISZK KKNKft. felügyelőbizottságába tag delegálása ...click...

15. Szezonális jelleggel működő Tourinform Iroda kialakítása a gunarasi üdülőtelep területén ...click...

16. A Kinizsi u. 37. szám alatti ingatlan és az U-alakú épület belső udvarának üzemeltetési problémái ...click...

17. Ingatlanportfólió elemzése ...click...

18. Tájékoztatás a Művelődési Ház felújítása miatti költségekről ...click...

Bevezetés /1985

Lejárt határidejű... /1796

Távhő rendelet módosítás /1981

Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának zárszámadása /2027

A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003.(VIII.26.) rendelet módosítása /1816

A szociális ellátások megállapításáról, folyósításának szabályairól szóló rend. mód. /1881

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló rend. mód. /1687

Közbeszerzési eljárás megindítása köztéri műalkotás beszerzésére /2022

Gondoskodás a zöldhulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról /1900

Az ÖKO-Dombó Kft. átvilágítására létrehozott ad hoc bizottság jelentésének megtárgyalása /1920

Hozzájárulás Nagypáltelep ideiglenes csatlakozásához Szarvasd-puszta vízellátó rendszerébe /1824

"Dombóvár térségi szennyvízkezelés kiépítése" c. támogatási szerződés módosítása /1947

Kórház "A" szárny felújítására pályázati önerő biztosítása /1870

Pályázat benyújtása nagy értékű tűzoltási és műszaki mentési szakfelszerelések beszerzésére /1807

Kaposvár-TISZK KKNKft. felügyelőbizottságába tag delegálása /1964

Szezonális jelleggel működő Tourinform Iroda kialakítása a gunarasi üdülőtelep területén /1693

A Kinizsi u. 37. szám alatti ingatlan és az U-alakú épület belső udvarának üzemeltetési problémái /1907

Ingatlanportfólió elemzése /1780

Tájékoztatás a Művelődési Ház felújítása miatti költségekről /2092

HÍREK id 1453
nézve 40578

AJÁNLOM ISMERŐSÖMNEK AZ ANYAGOT . . .

 

VISSZA

Képviselőtestületi ülés 2010. április 26. 1. rész

VISSZA

 

fórumhozzászólások ...

): ... nincs találat ... ):

 

VISSZA

 

! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
 

© MÁSIKTV Dombóvár 2007-2008 ::: i n f o [kukuc] m a s i k t v . h u ::: impresszum