MÁSIK TV

MásikTV / HÍREK

Képviselőtestületi ülés 2010. április 26. 1. rész
2010.04.26

Kórház "A" szárny felújítására pályázati önerő biztosítása

média letöltése
(jobb gomb, mentés másként ...)

2010.04.26
Képviselőtestületi ülés 2010. április 26. 1. rész

2010. április 26-án képviselőtestületi ülést tartott Dombóvár Város Önkormányzata a Városháza Ujváry termében. Az első részben tárgyalt napirendi pontok:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről ...click...

2. A távhőszolgáltatásról szóló helyi rendelet módosítása, a távhőszolgáltatási hődíj változásának tudomásul vétele ...click...

3. Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának zárszámadása ...click...

4. A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003.(VIII.26.) rendelet módosítása ...click...

5. A szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól szóló 21/2006. (V.1.) rendelet módosítása ...click...

6. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 34/2002.(XII.12.) rendelet módosítása ...click...

7. Közbeszerzési eljárás megindítása köztéri műalkotás beszerzésére ...click...

8. Gondoskodás a zöldhulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról ...click...
9. Az ÖKO-Dombó Kft. átvilágítására létrehozott ideiglenes bizottság bizottsági jelentésének megtárgyalása ...click...

10. Hozzájárulás Nagypáltelep ideiglenes csatlakozásához Szarvasd-puszta vízellátó rendszerébe ...click...

11. "Dombóvár térségi szennyvízkezelés kiépítése" c. támogatási szerződés módosítása ...click...

12. Végső döntés a DDOP-2009-3.1.3/C számú "Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése" c. pályázat benyújtásáról ...click...

13. Pályázat benyújtása nagy értékű tűzoltási és műszaki mentési szakfelszerelések beszerzésére ...click...

14. Kaposvár-TISZK KKNKft. felügyelőbizottságába tag delegálása ...click...

15. Szezonális jelleggel működő Tourinform Iroda kialakítása a gunarasi üdülőtelep területén ...click...

16. A Kinizsi u. 37. szám alatti ingatlan és az U-alakú épület belső udvarának üzemeltetési problémái ...click...

17. Ingatlanportfólió elemzése ...click...

18. Tájékoztatás a Művelődési Ház felújítása miatti költségekről ...click...

Bevezetés /1854

Lejárt határidejű... /1662

Távhő rendelet módosítás /1853

Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának zárszámadása /1900

A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003.(VIII.26.) rendelet módosítása /1679

A szociális ellátások megállapításáról, folyósításának szabályairól szóló rend. mód. /1753

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló rend. mód. /1538

Közbeszerzési eljárás megindítása köztéri műalkotás beszerzésére /1892

Gondoskodás a zöldhulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról /1755

Az ÖKO-Dombó Kft. átvilágítására létrehozott ad hoc bizottság jelentésének megtárgyalása /1784

Hozzájárulás Nagypáltelep ideiglenes csatlakozásához Szarvasd-puszta vízellátó rendszerébe /1682

"Dombóvár térségi szennyvízkezelés kiépítése" c. támogatási szerződés módosítása /1808

... Kórház "A" szárny felújítására pályázati önerő biztosítása /1724

Pályázat benyújtása nagy értékű tűzoltási és műszaki mentési szakfelszerelések beszerzésére /1676

Kaposvár-TISZK KKNKft. felügyelőbizottságába tag delegálása /1824

Szezonális jelleggel működő Tourinform Iroda kialakítása a gunarasi üdülőtelep területén /1551

A Kinizsi u. 37. szám alatti ingatlan és az U-alakú épület belső udvarának üzemeltetési problémái /1780

Ingatlanportfólió elemzése /1638

Tájékoztatás a Művelődési Ház felújítása miatti költségekről /1950

HÍREK id 1453
nézve 37690

AJÁNLOM ISMERŐSÖMNEK AZ ANYAGOT . . .

 

VISSZA

Képviselőtestületi ülés 2010. április 26. 1. rész

VISSZA

 

fórumhozzászólások ...

): ... nincs találat ... ):

 

VISSZA

 

! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
 

© MÁSIKTV Dombóvár 2007-2008 ::: i n f o [kukuc] m a s i k t v . h u ::: impresszum