MÁSIK TV

MásikTV / HÍREK

Képviselő-testületi ülés Dombóvár 2018.03.29.
2018.03.29

2018.03.29
Képviselő-testületi ülés Dombóvár 2018.03.29.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry-termében
2018. március 29-én 13,00 órakor tartott
rendes ülésének tárgyalt napirendi pontjai:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. A helyi menetrend szerinti személyszállítás és a közszolgáltatási szerződés teljesítésének értékelése

3. Az I. utca 65. szám alatti ingatlan - volt Junior Étterem - egészségügyi célú hasznosítása

4. A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 30/2017. (V. 5.) önkormányzati rendelet módosítása

5. Gördülő fejlesztési terv módosításának kezdeményezése - 1.sz. melléklet (Határozat) - 2.sz. melléklet (Gördülő fejlesztési terv) - 3.sz. melléklet (Szakértői vélemény)

6. Napsugár Áruház előtti terület megvásárlása

7. 2018. évi rendkívüli civil keret felosztása

8. A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások intézményi térítési díjának felülvizsgálata

9. A gyermekétkeztetés és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatások intézményi térítési díjának, valamint a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata

10. Sportcélú vállalkozások támogatására vonatkozó pályázatok elbírálása

11. A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület 2017. évi beszámolója, valamint a 2018. évi programtervezetének jóváhagyása - 1. számú melléklet: Elszámolás és költségkimutatás -

12. A köztemetők üzemeltetésével kapcsolatos döntések

13. Önerő biztosítása START járdaprogramhoz

14. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. beszámolója az önkormányzati bérlakások átadásáig elvégzett felújítási és karbantartási munkálatairól

15. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

16. Kiemelt önkormányzati beruházások tervezése

17. Döntés a Margaréta Óvodának helyt adó ingatlan értékesítéséről

18. ÖKO-DOMBÓ Kft. ügyfélszolgálati helyiségeinek hasznosítása

19. Döntés Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény szélfogó nyílászáróinak felújítása ügyében

20. Országos közutak melletti kerékpárútszakaszok üzemeltetésbe adása

21. A Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulás megszüntetéséről szóló megállapodás ismételt elfogadása

22. Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása

23. Közbeszerzési eljárások indítása az EFOP-1.5.3 és 3.9.2 projektek keretében

24. Az EFOP pályázatok kapcsán megvalósuló konzorciumi együttműködést szabályozó Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása

25. 2018. évi sportrendezvény naptár elfogadása

26. Tájékoztatás a HOSPITAL Alapítvány működőképességének helyreállítása érdekében tett intézkedések sikertelenségéről

27. Beszámoló a síkosságmentesítési munkák elvégzéséről - 1.sz. melléklet (konzorciumi területek) - 2.sz. melléklet (közszolgáltatási területek) - 3.sz. melléklet (hóeltakarítási kimutatás)

28. Ingatlanok előtti közterületen lévő növények kezeléséről szóló tájékoztató

29. Beszámoló a vetési varjak által okozott problémák megoldása érdekében tett kezdeményezésről

30. Városi piac koncepciótervének véleményezése, a helyszínre vonatkozó közvélemény kutatás eredményének ismertetése

31. Dombóvár településrendezési eszközei 2017. évi módosításának alakulása


Képviselői interpellációkZárt ülés:32. Döntés a ''Gunaras, Fürdő utca térkő burkolatos járda és kerékpárút építése, kerékpárnyom felfestése, aszfaltburkolat helyreállítása'' elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről

HÍREK id 4349
nézve 688

AJÁNLOM ISMERŐSÖMNEK AZ ANYAGOT . . .

 

VISSZA

Képviselő-testületi ülés Dombóvár 2018.03.29.

VISSZA

 

fórumhozzászólások ...

): ... nincs találat ... ):

 

VISSZA

 

! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
 

© MÁSIKTV Dombóvár 2007-2008 ::: i n f o [kukuc] m a s i k t v . h u ::: impresszum