MÁSIK TV

MásikTV / HÍREK

Képviselő-testületi ülés Dombóvár 2018.06.28.
2018.06.28

2018.06.28
Képviselő-testületi ülés Dombóvár 2018.06.28.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Városháza Ujváry-termében 2018. június 28-án tartott
rendes ülésének tárgyalt napirendi pontjai:


1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről

2. A szőlőhegyi Szent Anna kápolna területének tereprendezése

3. Az egyházi fenntartású dombóvári temetőhöz kapcsolódó, a Gyöngyvirág körút mellett elhelyezkedő önkormányzati tulajdonú terület használatának átadása

4. Az önkormányzat által az idősellátáshoz kapcsolódóan biztosított szociális szolgáltatások egyházi fenntartású intézménnyel történő ellátása iránti kezdeményezés

5. Beszámoló a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2017. évi tevékenységéről, valamint a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény 2017. évi szakmai munkájáról - A Dombóvári ESZI szakmai beszámolója

6. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása

7. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása és további ügyvezető választása

8. A Dombó-Land Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása 2018. július 1-jétől

9. Támogatási igény benyújtása a gyermekétkeztetést szolgáló önkormányzati működtetésű konyhák fejlesztésére kiírt pályázatra

10. A Dombóvári HACS Egyesület által a TOP-7.1.1-16-2016-00046 projekt keretében meghirdetett, a Közösségfejlesztési stratégiai célokhoz szükséges infrastruktúra-fejlesztés és tárgyi feltételek biztosítása (Kulcsprojekt) - Szigeterdei Közösségi Tér című felhívásra támogatási kérelem benyújtásának jóváhagyása

11. Tájékoztatás az önkormányzati településrendezési eszközök 2017-ben kezdeményezett módosításainak elfogadásához szükséges előkészítő eljárás jelenlegi állásáról

12. A településképi önkormányzati rendelettel kapcsolatban tett kormányhivatali törvényességi felhívás teljesítése érdekében szükséges intézkedések

13. Dombóvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2018. (III. 2.) önkormányzati rendelet módosítása

14. A Kórház utcában történt tragikus balesettel érintett kisvaszari család támogatása

15. A napirendi pont előadója visszavonta az előterjesztést!
A Szigeterdőben való sportolási lehetőségek bővítése

16. A Dombóvár, Park utca 2. alatti ingatlan szennyvízelvezetésével kapcsolatban felmerült probléma új átemelő megépítésével történő megoldására irányuló javaslat

17. Többletfedezet biztosítása TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00025 kódszámú, Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium épületén elnevezésű projekthez kapcsolódó beruházás megvalósítására a kivitelezésre lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánítása érdekében

18. Intézkedések a közterületre történő szabálytalan csapadékvíz-kivezetések megszüntetése érdekében

19. A közterületek használatáról szóló új önkormányzati rendelet elfogadása

20. Az önkormányzat 2018-2023 évekre szóló helyi esélyegyenlőségi programja

21. A TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 kódszámú projekthez kapcsolódó „Közösségi szőlészet programelem bemutatása

22. Kiválás a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból

23. Beszámoló a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás, illetve a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás 2017. évi tevékenységéről - Szennyvízkezelési Társulás beszámolója - Szennyvízkezelési Társulás költségvetési beszámolója - Többcélú Társulás beszámolója

Képviselői interpellációk

Zárt ülésen tárgyalni javasolt előterjesztés:

24. A fejlesztési célból felvenni kívánt hitel feltételeire tett indikatív ajánlat

25. Az EFOP 3.9.2.-16-2017-00047


HÍREK id 4386
nézve 688

AJÁNLOM ISMERŐSÖMNEK AZ ANYAGOT . . .

 

VISSZA

Képviselő-testületi ülés Dombóvár 2018.06.28.

VISSZA

 

fórumhozzászólások ...

): ... nincs találat ... ):

 

VISSZA

 

! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
 

© MÁSIKTV Dombóvár 2007-2008 ::: i n f o [kukuc] m a s i k t v . h u ::: impresszum