MÁSIK TV

MásikTV / HÍREK

Képviselő-testületi ülés Dombóvár 2019.02.28.
2019.02.28

2019.02.28
Képviselő-testületi ülés Dombóvár 2019.02.28.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. február 28-án 9,00 órakor a Városháza
Ujváry-termében tartott rendes
ülésének tárgyalt napirendi pontjai:

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, tájékoztató a legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb eseményekről

2. Az autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítás és a közszolgáltatási szerződés 2018. évi teljesítésének értékelése

3. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének ideiglenes meghosszabbítása

4. A Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2018. évi tevékenységéről

5. A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület beszámolója a 2018. évi tevékenységéről, valamint gazdálkodásáról, továbbá a 2019. évi programtervezete

6. A 2019. évi civil támogatási keret felosztása

7. A Tüskei horgásztavak halgazdálkodási jogának haszonbérbe, és a Tüskei horgásztavakhoz tartozó külterületi ingatlanok bérbeadása

8. Új tag és elnök választása a Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány kuratóriumába

9. A 2019. évi "Város hete" rendezvénysorozat programterve és költségvetése

10. Tulajdonosi hozzájárulás biztosítása a Dombó-Média Kft. ügyvezetője számára a 7200 közéleti lap megjelentetésével kapcsolatos kötelezettségvállalások megtételéhez

11. A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata, beszámoló a cégre bízott közfeladatok 2018. évi

ellátásáról, illetve a 2019. évi ellentételezés összegének meghatározása

12. A temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, a köztemetők parcellázásának átalakítása, a köztemetők üzemeltetési feladatainak ellátása

13. A helyi védettség alá eső épületek listájának bővítése

14. Dombóvár Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelete

15. A szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása

16. Önkormányzati rendeletekben foglalt egyes díjtételek felülvizsgálata

17. Önkormányzati ingatlanok telekalakítása és értékesítése, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása

18. A bérlakások felújításáról és karbantartásáról szóló beszámoló, a 2019. évre tervezett felújítások

19. A szőlőhegyi kerékpárút kialakításának költségei, a megvalósítás ütemezése

20. Közterület bevonása a térfigyelő kamerával megfigyelt területek közé

21. Sportcélú vállalkozások tevékenységének támogatása

22. A 2019. évi sporttámogatási keret felosztása

23. A 2019. évi sportrendezvény naptár jóváhagyása

24. Beszámoló az önkormányzati sportlétesítmények 2018. évi üzemeltetési kiadásairól és bevételeiről

25. A Kapos-hegyháti Natúrpark területét bemutató turisztikai térkép elkészítése

26. A megszüntetett Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulás pénzügyi beszámolója

27. Új tag választása a Humán Bizottságba


Zárt ülés:

28. A 2019. évi helyi elismerések adományozása


HÍREK id 4450
nézve 264

AJÁNLOM ISMERŐSÖMNEK AZ ANYAGOT . . .

 

VISSZA

Képviselő-testületi ülés Dombóvár 2019.02.28.

VISSZA

 

fórumhozzászólások ...

): ... nincs találat ... ):

 

VISSZA

 

! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
 

© MÁSIKTV Dombóvár 2007-2008 ::: i n f o [kukuc] m a s i k t v . h u ::: impresszum