MÁSIK TV

MásikTV / HÍREK

Képviselö-testületi ülés közvetítés 2019.05.30.
2019.05.30

2019.05.30
Képviselö-testületi ülés közvetítés 2019.05.30.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. május 30-án 9,00 órakor a Városháza Ujváry Termében
tartott rendes ülésének tárgyalt napirendi pontjai:

A képviselő-testület ülésének megnyitása előtt a Dombóvár Közbiztonságáért oklevél elismerésben részesített személyek részére oklevél átadására kerül sor.

1. A Dombóvári Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója a 2018. évi közbiztonsági helyzetről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról a rendőrkapitányság illetékességi területén

2. A dombóvári központi háziorvosi ügyelettel kapcsolatos döntések

3. A Dombóvárhő Kft. beszámolója a dombóvári távhőellátó rendszer működtetéséről

4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, tájékoztató a legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb eseményekről

5. Fenntartói döntés a Dombóvári Szivárvány Óvoda szétválasztására irányuló kezdeményezésről - Alkalmazotti közösségek véleménye - Szülői közösségek véleménye

6. A 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása és a csoportlétszámok túllépésének engedélyezése

7. Döntés Döbrököz község dombóvári szennyvíztelephez való csatlakozása ügyében

8. Közművelődési megállapodás megkötése a Tinódi Ház Nonprofit Kft.-vel

9. A Dombó-Média Szolgáltató Kft. 2019. évi üzleti terve - Üzleti terv - FEB döntés

10. Az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet - A rendelettervezet mellékletei - Dombóvári ESZI beszámolója - Dombóvári intézmények beszámolói - Jegyzői nyilatkozatok a belső kontrollról

11. Beszámoló a 2018. évi helyi adóztatási feladatok ellátásról

12. Beszámoló a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről

13. Dombóvár Város Önkormányzatának 2018. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentése

14. Az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó értékelése - Beszámolók

15. Dombóvár város településrendezési eszközeinek a 2018. évben kezdeményezett, tárgyalásos eljárásban egyeztetett módosításához kapcsolódóan állásfoglalás a környezeti vizsgálat szükségességéről

16. Dombóvár településrendezési eszközeinek módosítására irányuló egyes kezdeményezéseket megalapozó közlekedési és terület­felhasználási tanulmányterv véglegesítéséhez kapcsolódó döntés

17. A szőlőhegyi városrész épített örökségének részletes értékfelmérése - Dombóvár-Szőlőhegy értékfelmérése - Döbrököz-Öreghegy értékfelmérése

18. A Radnóti utcában található műszaki állomás közúton való megfelelő megközelítése érdekében javasolt intézkedések

19. Az ingyenesen igénybe vehető vezeték nélküli internet hozzáférési pontok bővítése Dombóváron a WiFiEU finanszírozási programból

20. Újabb döntés az épületbontással érintett önkormányzati tulajdonú kakasdombi ingatlanokat érintően

21. Pályázat benyújtása a Kubinyi Ágoston Programra a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény infrastrukturális fejlesztése céljából

22. A Szenes Hanna téren köztéri alkotás elhelyezése

23. A Tinódi Ház Nonprofit Kft. tagi kölcsön igénylése és az ingatlan klíma-rendszerének felújítása


HÍREK id 4473
nézve 426

AJÁNLOM ISMERŐSÖMNEK AZ ANYAGOT . . .

 

VISSZA

Képviselö-testületi ülés közvetítés 2019.05.30.

VISSZA

 

fórumhozzászólások ...

): ... nincs találat ... ):

 

VISSZA

 

! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
 

© MÁSIKTV Dombóvár 2007-2008 ::: i n f o [kukuc] m a s i k t v . h u ::: impresszum