MÁSIK TV

MásikTV / HÍREK

Képviselö-testületi ülés Dombóvár 2019.08.29.
2019.08.29

2019.08.29
Képviselö-testületi ülés Dombóvár 2019.08.29.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselö-testületének
2019. augusztus 29-én 8,30 órakor
tartott rendkívüli ülésének tárgyalt napirendi pontjai:


1. Belterületi közutak forgalmi rendjének felülvizsgálata

2. A Nappali Melegedő és Népkonyha áthelyezése a Szabadság utca 8. alatti épület felújított részébe, tájékoztatás a Platán Otthont érintő hatósági ellenőrzésekről - Társulási megállapodás módosítása - Egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás

3. Beszámoló a neves dombóvári elhunytak sírjainak gondozásáról

4. Támogatási kérelem benyújtása közművelődési érdekeltségnövelő pályázatra

5. Támogatási igény benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatásra

6. Dombóvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

7. Dombóvár város településrendezési eszközei 2018. évben kezdeményezett, teljes és tárgyalásos eljárásban egyeztetett módosításainak elfogadása

8. Az építményadóról szóló 41/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása

9. Nem önkormányzati tulajdonú elhanyagolt dombóvári ingatlanok feltérképezése

10. A HACS által támogatott projektek megvalósításához szükséges kiadásokra átmeneti forrás biztosítása az önkormányzat részéről

11. Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények használatának biztosítása sportszervezetek részére

12. Sportösztöndíj bevezetése a dombóvári sportegyesületekben sportoló versenyzők részéreZárt ülés:

13. A Dombóvári Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása

14. Hozzájárulás önkormányzati lakás bérlőjének kijelöléséhezHÍREK id 4507
nézve 420

AJÁNLOM ISMERŐSÖMNEK AZ ANYAGOT . . .

 

VISSZA

Képviselö-testületi ülés Dombóvár 2019.08.29.

VISSZA

 

fórumhozzászólások ...

): ... nincs találat ... ):

 

VISSZA

 

! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
 

© MÁSIKTV Dombóvár 2007-2008 ::: i n f o [kukuc] m a s i k t v . h u ::: impresszum