MÁSIK TV

MásikTV / HÍREK

Képviselö-testületi ülés Dombóvár 2019.09.26.
2019.09.26

2019.09.26
Képviselö-testületi ülés Dombóvár 2019.09.26.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselö-testületének
2019. szeptember 26-án 9,00 órakor a Városháza Ujváry Termében
kezdödö rendes ülésének tervezett napirendi pontjai:


1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, tájékoztató a legutóbbi rendes ülés óta történt

fontosabb eseményekről

2. A DRV Zrt. beszámolója a víziközmű szolgáltatások ellátásáról

3. A víziközmű szolgáltatás 2020-2034. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terve

4. A közművagyon részét képező üzemen kívüli kutak selejtezése

5. A fogyatékkal élők elhelyezésére szolgáló Park utcai lakótömb támogatott lakhatás formájában való működtetésének vizsgálata

6. A Dombóvári Értéktár Bizottság beszámolója a 2019. I. félévi munkájáról

7. Beszámoló az önkormányzati bizottságoknak és a civil tanácsnoknak a választási ciklus során végzett tevékenységéről, munkájáról

8. Tájékoztatás az önkormányzat munkájának értékeléséről szóló közvélemény-kutatás eredményéről

9. A helyi adóztatással kapcsolatos döntések

10. A Dombóvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása - Rendeletmódosítás mellékletei -

Intézmények költségvetésének módosítása

11. Az önkormányzati bérlakások 2019. II. félévére tervezett felújításai

12. Területhasználat biztosítása az újonnan létesítendő uszodához

13. Az I. utca 65. szám alatti volt Junior Étterem bérbeadása

14. Rekortán borítású futópálya kialakítása a Szuhay Sportcentrumban

15. Dombóvár településrendezési eszközeinek módosítására irányuló, az újdombóvári és a tüskei városrészt érintő kezdeményezéseket megalapozó

végleges közlekedési és területfelhasználási tanulmányterv

16. A Radnóti utca útburkolatának kiszélesítésére vonatkozó műszaki tartalom és a felmerülő költségek

17. Az Azbesztmentes Dombóvár 2030 program kidolgozásának kezdeményezése

18. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához


Zárt ülés:
19. Tagok választása a választásokon közreműködő szavazatszámláló bizottságokba

HÍREK id 4510
nézve 338

AJÁNLOM ISMERŐSÖMNEK AZ ANYAGOT . . .

 

VISSZA

Képviselö-testületi ülés Dombóvár  2019.09.26.

VISSZA

 

fórumhozzászólások ...

): ... nincs találat ... ):

 

VISSZA

 

! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
 

© MÁSIKTV Dombóvár 2007-2008 ::: i n f o [kukuc] m a s i k t v . h u ::: impresszum