MÁSIK TV

MásikTV / HÍREK

Testület ülés Dombóvár 2020. január 31.
2020.01.31

2020.01.31
Testület ülés Dombóvár 2020. január 31.

Testület ülés közvetítése 2020. január 31. 9.00 órakor!

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. január 31-én (péntek) 9,00 órakor a Városháza Ujváry Termében
kezdődő rendes ülésének tervezett napirendi pontjai:

1. A 2020. évi civil keret felosztására irányuló pályázati felhívás jóváhagyása

2. A nemzeti összetartozás évéhez kapcsolódó dombóvári programokat összefogó és koordináló „trianoni” emlékbizottság felállítása

3. A Dombóvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

4. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása

5. Városi tömegközlekedési csomópontok bevonása a térfigyelő kamerával megfigyelt területek közé

6. A Dombóvári Helytörténeti Gyűjteményt érintő beruházás

7. A közszolgálatban állók számára a teljesítményértékelésen alapuló eltérítés 2020. évi keretösszegének meghatározása

8. A polgármester és a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal munkavállalói 2020. évi cafetéria-keretének meghatározása

9. A Dombóvár Város Önkormányzatánál közvetlenül foglalkoztatottak 2020. évi cafetéria-keretének meghatározása

10. A polgármester 2020. évi szabadságolási terve

11. A 2020. évi sportkeret felosztására irányuló pályázati felhívás jóváhagyása

12. A dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

13. A Dombóvári Értéktár Bizottság beszámolója a 2019. II. félévi munkájáról

14. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, tájékoztató a legutóbbi rendes ülés óta történt fontosabb eseményekről

15. A Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2019. évi tevékenységéről

16. Az önkormányzat 2020. évi rendezvénynaptára, a várossá avatás 50. évfordulójának méltó megünnepléséhez kapcsolódó intézkedések

17. Testvérvárosi kapcsolat kialakítása a székelyföldi Gyergyószentmiklós településsel

18. A Dombó-Land Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása

19. Tagok választása a Hamulyák Közalapítvány kuratóriumába

20. Beszámoló az önkormányzati sportlétesítmények üzemeltetési kiadásairól és bevételeiről, az igénybevételi díjak felülvizsgálata

21. A Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása tárgyú projektet érintő döntések

Képviselői interpellációk

Zárt ülés:

22. Döntés az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet „Élelmiszerek beszerzése” elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárásának eredményéről

23. Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet igazgatói feladatainak ellátása 2020. február 1-jétől

HÍREK id 4556
nézve 853

AJÁNLOM ISMERŐSÖMNEK AZ ANYAGOT . . .

 

VISSZA

Testület ülés Dombóvár 2020. január 31.

VISSZA

 

fórumhozzászólások ...

): ... nincs találat ... ):

 

VISSZA

 

! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
 

© MÁSIKTV Dombóvár 2007-2008 ::: i n f o [kukuc] m a s i k t v . h u ::: impresszum