MÁSIK TV

MásikTV / HÍREK

Testületi ülés Dombóvár 2020.02.28.
2020.02.28

2020.02.28
Testületi ülés Dombóvár 2020.02.28.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselö-testületének 2020. február 28-án 9,00 órakor a Városháza Ujváry Termében kezdödö ülésének tervezett napirendi pontjai:

1. Beszámoló a lejárt határidejü határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, tájékoztató a legutóbbi rendes ülés

óta történt fontosabb eseményekről

2. A dombóvári központi háziorvosi ügyelettel kapcsolatos díjemelési kezdeményezés

3. A Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola aszfaltos sportpályájának műfüves borítással való ellátásának támogatása

4. Beszámoló a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület 2019. évi tevékenységéről, az Egyesület 2020. évi tervezett

programjai és támogatása

5. A 2020. évi civil keret felosztása

6. A Tinódi Ház Nonprofit Kft.-vel kötött megállapodások felülvizsgálata, a közművelődési feladatok ellátásának 2020. évi támogatása

7. A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata, beszámoló a cégre bízott közfeladatok

2019. évi ellátásáról, illetve a 2020. évi ellentételezés összegének meghatározása

8. Dombóvár Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

9. A szociális ellátásokkal összefüggő helyi jogszabályi rendelkezések felülvizsgálata

10. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása

11. Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

12. Önkormányzati rendeletekben foglalt egyes díjtételek felülvizsgálata

13. Az önkormányzati fenntartású ifjúsági táborok igénybevételi díjainak felülvizsgálata

14. Az önkormányzati működtetésű sportlétesítmények igénybevételi díjainak felülvizsgálata

15. A 2020. évi sporttámogatási keret felosztása

16. A bérlakások felújításáról és karbantartásáról szóló beszámoló, a 2020. évre tervezett felújítások

17. A Szabó Loránd korábbi polgármester által pénzügyi ellenjegyzés nélkül vállalt kötelezettségvállalások alapján kiállított számlákkal

kapcsolatos intézkedések

Képviselői interpellációk

Zárt ülés:

18. A 2020. évi helyi elismerések adományozása


HÍREK id 4563
nézve 1721

AJÁNLOM ISMERŐSÖMNEK AZ ANYAGOT . . .

 

VISSZA

Testületi ülés Dombóvár 2020.02.28.

Testületi ülés Dombóvár 2020.02.28.

VISSZA

 

fórumhozzászólások ...

): ... nincs találat ... ):

 

VISSZA

 

! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
 

© MÁSIKTV Dombóvár 2007-2008 ::: i n f o [kukuc] m a s i k t v . h u ::: impresszum