MÁSIK TV

MásikTV / HÍREK

Testületi ülés Dombóvár 2020.09.30. közvetítés 9.00-kor
2020.09.30

2020.09.30
Testületi ülés Dombóvár 2020.09.30. közvetítés 9.00-kor

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. szeptember 30-án 9,00 órai kezdettel
a Német Közösségi Házban tartandó ülésének
tervezett naoirendi pontjai:

1. Beszámoló a Dombóvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területének tűzvédelmi helyzetéről

2. Együttműködési megállapodás a Makovecz Alapítvánnyal

3. A DRV Zrt. 2019. évi beszámolója a víziközmű szolgáltatások ellátásáról

4. A víziközmű szolgáltatás 2021-2035. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervei

5. A Dombóvári Értéktár Bizottság beszámolója a 2020. I. félévi munkájáról

6. A Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz való csatlakozási kezdeményezések a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény ellátási

területének járási szintű kiterjesztése érdekében

7. A Dombóvári Vízmű Kft. 2019. évi beszámolója, a Tinódi Ház Nonprofit Kft. 2019. évi elfogadott beszámolójának módosítása, pótbefizetés a Dombóvári Városgazdálkodási

Nonprofit Kft. részére

Dombóvári Vízmű Kft.: 2019. évi beszámoló – 2019. évi beszámoló

Tinódi Ház Nonprofit Kft.: 2019. évi beszámoló – 2020. évi üzleti terv

8. A közterületek fenntartásával összefüggő településüzemeltetési feladatok ellátása 2020. október 1-jétől

9. Beszámoló a lejárt határidejű testületi és polgármesteri határozatok végrehajtásáról, döntéshozatal kisebb jelentőségű önkormányzati ügyekben

10. A Dombóváron működő kulturális intézmények integrált formában való működtetésére irányuló vizsgálat eredménye

11. A Dombóvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

12. A Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról, valamint a sportról szóló önkormányzati rendelet módosítása

13. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosítása

14. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésével és hasznosításával kapcsolatos döntések

15. A folyamatban lévő infrastrukturális városrehabilitációs projektekhez kapcsolódó döntések

16. A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia módosításának kezdeményezése a kulcsprojekt tekintetében

17. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához

18. Támogatási igény benyújtása rendkívüli önkormányzati támogatásra

19. A 2020. évben nyújtott önkormányzati támogatás felhasználási céljának módosítása egyes civil, illetve sportszervezetek tekintetében

20. Tájékoztatás a Szabó Loránd korábbi polgármester által pénzügyi ellenjegyzés nélkül vállalt kötelezettségvállalások alapján kiállított számlákkal kapcsolatos vizsgálatról

21. A Gyár utca-Kölcsey utca-Bajcsy-Zsilinszky utca kereszteződésében található közterület elnevezése
Képviselői interpellációk

Zárt ülés:

22. Döntés a „Dombóvár, Gimnázium előtti parkoló építés – I. ütem” elnevezéssel lefolytatott ajánlatkérési eljárás eredményéről

HÍREK id 4604
nézve 942

AJÁNLOM ISMERŐSÖMNEK AZ ANYAGOT . . .

 

VISSZA

Testületi ülés Dombóvár 2020.09.30. közvetítés 9.00-kor

VISSZA

 

fórumhozzászólások ...

): ... nincs találat ... ):

 

VISSZA

 

! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
! ! ! KATTINTS A KÉPRE ! ! ! ======= M á s i k T V - K É P Ú J S Á G
 

© MÁSIKTV Dombóvár 2007-2008 ::: i n f o [kukuc] m a s i k t v . h u ::: impresszum